1. Книги:

1.1. Димитър и Рахил Душанови. С.: Нар. просвета, 1988, 164 с.

1.2. Преводната белетристика от първата половина на ХIХ в. Развитие, връзки с оригиналната книжнина, проблеми на рецепцията. С.: Университетско изд. Св. Климент Охридски, 1990, 246 с.

1.3. Убийство по български. Щрихи от ненаписаната история на българската литература за престъпления. С: Университетско изд. Св. Климент Охридски, 1994, 214 с. (2 допълнено изд. С.: Кралица Маб, 2007, 376 с.)

1.4. Българското възраждане и Европа. С.: Кралица Маб, 1995, 265 с. (2 изд. 2001).

1.5. Енциклопедия на българската възрожденска литература. В. Търново: Абагар, 1996 (В колектив с Ив. Радев, Р. Русинов, Г. Петков, Р. Радев, Ел. Налбантова), 840 с.

1.6. Васил Попович. Живот и творчество. С.: Кралица Маб, 2000, 216 с.

1.7. Литература за 10 клас. Учебно помагало. С.: Анубис, 2000. (В колектив със С. Хаджикосев, К. Протохристова, Р. Божанкова, Р. Симеонов), разделът “Възрожденска литература” (с. 177-229).

Второ преработено издание:
Литература за 10 клас. Задължителна подготовка. С: Анубис, 2001. (В колектив с К. Протохристова, Р. Божанкова, Р. Симеонов, С. Черпокова), разделът “Възрожденска литература” (с. 171-210). 2 изд. 2002,… 11 изд. 2011.

Литература за 10 клас. Профилирана подготовка. С: Анубис, 2001. (В колектив с К. Протохристова, Р. Божанкова, Р. Симеонов, С. Черпокова), разделът “Възрожденска литература” (с. 161-190). 2 изд. 2002,… 11 изд. 2011.

1.8. Национална митология и национална литература. Сюжети, изграждащи българската национална идентичност в словесността от ХVІІІ и ХІХ век. С.: Кралица Маб, 2006, 552 с.

1.9. Българска литература. ХVІІІ-ХІХ век. Един опит за история. С.: Анубис, 2006, 512 с. (с Николай Чернокожев).

1.10. Българската литература от епохата на националното възраждане. С.: Кралица Маб, 2009, 272 с.

1.11. Асен Христофоров: От Лондон до Мацакурци през Белене. С.: Кралица Маб, 2011, 256 с.

1.12. Софроний Врачански. Живот и дело. София: Кралица Маб, 2017. 184 с. ISBN 978-954-533-158-9.

1.13. Боян Биолчев, Борис Минков, Николай Аретов, Веселина Тонева, Литература за 9. клас. София: Анубис, Булвест 2000, 2018, ISBN:978-619-215-252-9, 978-954-18-1285-3

1.14. Б. Биолчев, Н. Аретов, Н. Илиева, Литература за 7. клас. София: Анубис, Булвест 2000, 2018, ISBN:978-619-215-201-7; 978-954-18-1248-8

1.15. Иван Найденов: За право и напредък. Мемоари. Писма. Първо издание. 366 с. София:Кралица Маб, ISBN 978-954-533-178-7, 2019.

 

2. Статии и студии:

2.1. “Житие и страдания грешнаго Софрония” и западноевропейският просвещенски роман. - Литературна мисъл, 1979, № 10, с. 72-88.

2.2. Проблеми на сравнителното литературознание и надежди за бъдещото му развитие. - Език и литература, 1980, № 2.

2.3. Някои особености на възрожденската белетристика и общото развитие на българската литература. - Език и литература, 1981, № 6, с. 68-75.

2.4. Марсел Пруст. - Родна реч, 1981, № 1.

2.5. Целител на невежеството (Петър Берон) - Читалище, 1981, № 1.

2.6. П. Р. Славейков и някои жанрооформящи тенденции във възрожденската литература. - Литературна мисъл, 1982, № 3, с. 86-96.

2.7. Рецепцията на Б. Франклин в България през Възраждането. - Литературна мисъл, 1983, № 4.

2.8. Два български варианта на една новела от “Декамерон”. - Език и литература, 1984, № 2.

2.9. Първоначални наблюдения върху проникването на “1001 нощ” в България през Възраждането. - Литературна мисъл, 1984, № 3.

2.10. Рецепцията на “Робинзон” в България през Възраждането. - Сравнително литературознание, 1985, № 6.

2.11. Книжовникът и преводачът Д. Т. Душанов. - Литературна мисъл, 1985, № 5, с. 44-64.

2.12. Първият български превод на философска новела от Волтер. - Сравнително литературознание, 1986, № 7 с. 79-84.

2.13. Очерци за: Теодосий Синаитски, Никола Касапски, Васил Попович и Иван Найденов. В: Радетели за просвета и книжнина. С.: Народна просвета, 1986, с. 29-37, 180-187, 273-282, 305-314.

2.14. Интересът към творчеството на Мари Льопренс дьо Бомон в България през Възраждането. - Литературна мисъл, 1986, № 7, с. 100-113.

2.15. Преводачът Стефан Стамболов. - Литературна мисъл, 1987, № 1, с. 150-155.

2.16. Преводната проза ‘86 (Английски, немски и скандинавски езици). - Литературна мисъл. 1987, № 7, с. 99-114.

2.17. “Покрестението на едного свещеника Исидин” и развитието на възрожденската преводна белетристика. - Език и литература, 1987, № 2, с. 95-103.

2.18. Българският образ на Байрон. - АБВ, № 3, 19. 01. 1988.

2.19. “Прочитанието е душата на перото.” Преводачът П. Р. Славейков. - Пулс, № 36, 06. 09. 1988.

2.20. Преводни повествователни творби по страниците на сп. “Любословие”. - Език и литература, 1988, № 5, с. 117-125.

2.21. Катерина или частния живот на поета. - Пулс, № 50, 13. 12. 1988.

2.22. Наблюдения върху възрожденските преводи на произведения от Кр. Шмид. - Литературна мисъл, 1988, № 2, с. 51-67.

2.23. Как е направен “Шинел”. - Факел, 1988, № 6.

2.24. Престъплението. Начин на употреба. - Литературен форум, № 28, 07. 07. 1988.

2.25. Между манастира и мегдана. Васил Чолаков. - Литературна мисъл, 1989, № 6, с. 54-62.

2.26. Делото на Захари Княжески. - Език и литература, 1989, № 4, с. 32-39.

2.27. Тодор х. Станчев. - Литературна история, 1989, № 18, с. 41-51.

2.28. Възрожденецът Димитър Бисеров. - Читалище, 1989, № 10.

2.29. Английската литература в България. - Обзор, 1989, № 92-93.

2.30. “Шекспирови” мотиви у Софроний Врачански. - Пулс, № 20, 30. 05. 1989.

2.31. Нови търсения в прозата? - Литературен форум, № 24, 15 юни 1989.

2.32. Васил Друмев. Опит за нов портрет. - Литературен форум, № 34, 23. 08. 1990.

2.33. Ранното българско възраждане, античната литература и балканския контекст. - Език и литература, 1990, № 3, с. 50-56.

2.34. Софроний Врачански и диалога му със света. - Литературна мисъл, 1990, № 3, с. 18-32.

2.35. Нешо Бончев и възрожденският диалог със света. - Пламък, 1990, № 4.

2.36. Раждането на новото. “Войвода” и традициите на преводната белетристика. - В: Любен Каравелов. Сборник по случай 150 години от рождението му. С.: БАН, 1990, с. 68-80.

2.37. Мотивът за съня в преводната и оригиналната възрожденска книжнина. - В: Поетика и литературна история. С: БАН, 1990, с. 102-116.

2.38. Убийство по български. Сюжети с престъпления в белетристиката от втората половина на ХIХ в. - Литературна мисъл, 1990, № 10, с. 50-60.

2.39. Братя, не четете нощно време. От “Грехът на калугерката” до “Вертепите на Шанхай”. - Факс, № 5, 12-18. 04. 1991.

2.40. Шпиономанията или легенда за книжния тигър. - Пулс, № 39 и 41, 10. 09 - 09. 10. 1990.

2.41. Престъплението в литературата. - Ф Пулс, № 31, 03-09. 05. 1991.

2.42. Соцреализмът се опита да ликвидира криминалния роман. - Факс, № 37, 10-16. 05. 1991.

2.43. Човекът е най-лошото животно. - Факс, № 10, 17-23. 05. 1991.

2.43. Русофилският прочит на българската културна история. - Век 21, № 42, 16. 10. 1991.

2.44. Мъченик и писател. Софроний Врачански. - В: Нова христоматия, 1991, с. 9-16.

2.45. Преводната проза и изграждането на нова жанрова система. - Литературна мисъл, 1991, № 4, с. 67-88.

2.46. Българското възраждане и възприемането на чуждата култура. - Литературна мисъл, 1991, № 7, с. 21-41.

2.47. Ученик и благодетели или преодоляването на мотива за нещастната фамилия. - В: Жанр и възприемател през Българското възраждане. В. Търново, 1991, с. 100-107.

2.48. Анастас П. Гранитски. - Литературна история, 1991, № 20, с. 68-79.

2.49. Окървавената нива. Изображения на престъплението в “Татул” и “Снаха” на Г. Караславов. - Литературна мисъл, 1991, № 9, 64-75.

2.50. Исус или Сократ. Разхвърляни размисли за тенденциозната литература. - Пламък, 1991, № 5.

2.51. За един превод на К. Миладинов в културния контекст на епохата. - В: Братя Миладинови и българската култура. С: Университетско изд. 1991.

2.52. Страница от предисторията на българския исторически роман. - В: Литературна традиция и съвременност. В памет на Г. Цанев. БАН, 1991, с. 64-76.

2.53. Учениците на Тома Неверни завиждат на цар Соломон. - Арт, № 3, 22-29. 01. 1992.

2.54. Криминална суматоха. - Арт, № 5, 06-12. 02. 1992.

2.55. Две незавършени повести на В. Друмев в контекста на възрожденската белетристика. В: - Васил Друмев. Юбилеен сборник. Шумен, 1992, с. 50-59.

2.56. Митични красавици и романтични разбойници. Изображения на престъплението у Й. Йовков. - Литературна мисъл, 1992, № 3-4, с. 107-114.

2.57. Темата за любовта в преводната проза от средата на ХIХ в. В: - Литература и култура. С: БАН, 1992, с. 94-105.

2.58. Повествователни творби във втората част на “Славяноболгарское детоводство”. В: - Неофит Бозвели и българската литература. С: БАН, 1993, с. 81-86.

2.59. Диалогът на Българското възраждане с чуждите култури в един мотив от творчеството на Д. Чинтулов и Н. Геров. - Език и литература, 1993, № 3-4, с. 38-47.

2.60. Възрожденски представи за мястото на България в световната цивилизация - Литературна мисъл, 1993, № 2, с. 16-24.

2.61. Българското възраждане и световната цивилизация. Паисий Хилендарски и Спиридон Габровски. - Проглас (В. Търново), 1994, № 1.

2.62. Между “Хитрец” и “Нечиста сила”. Изображения на престъплението в творчеството на Елин Пелин. В: - Studiorum causa. Сборник по случай 50-годишнината на Р. Коларов. Унив. изд. 1994, с. 148-160.

2.63. Литература и вестник. Преводната литература като оръжие във възрожденските полемики. Преводите в “Любословие”. - В: Литература и печат. Унив. изд., 1994, с. 40-51 и 152-161.

2.64. “Прекъснатите” мемоари на Т. Пеев като подстъп към осмислянето на драматургията му. В: - Тодор Пеев. Научни изследвания. Драми. С.: 1994, с. 33-42.

2.65. Българското възрожденско възприемане на европейските литератури и проблемът за балканската културна общност. В: - Литературни и естетически процеси на Балканите. 1994, с. 122-139.

2.66. Уханието на безименната роза. Приятелско писмо за “Сирота Цветана”, рецепцията и други неща. - Език и литература, 1994, № 5, с. 5-61.

2.67. Хр. Карастоянов, Ив. Радев, С. Савчев. - В: Речник по нова българска литература. С.: 1994.

2.69. Привлекателният образ на великия скептик. Българската рецепция на Волтер. - Литературна мисъл, № 2, 1994 с. 89-113. (излиза 1996).

2.70. М. Р. Джеймс и привиденията. (предговор) към М. Р. Джеймс. Граф Магнус и още 12 разкази за призраци. С: Кралица Маб, 1995.

2.71. La réception de Voltaire en Bulgarie. - Étude balkanique, № 3-4, 1995 (излиза 1996-7).

2.72. Българският образ на Шерлок Холмс. - Епископ-Константинови четения, № 2, Шумен, 1996. с. 139-146 и № 3, 1997.

2.73. “Черният роман” у нас. За някои явления и проблеми. - Библиотека, № 2-3, 1996, с. 88-94.

2.74. “История во кратце...” от йеросхимонах Спиридон и ранновъзрожденските представи за мястото на българите в световната цивилизация. - В: Йеросхимонах Спиридон и ранната възрожденска историография. Габрово, 1996, с. 22-28.

2.75. Типове преводна рецепция на проза. Българските интерпретации на белетристиката от епохата на Просвещението. - Език и литература, 1996, № 3-4, с. 83-89. (публ. 1997)

2.76. Дебатът религия - литература и възрожденската книжнина. - Литературна мисъл, 1995-96, № 2, с. 12-19. (публ. 07. 1997)

2.77. Отношението книга - художествена творба и проблема за литературната история на Българското възраждане. - Литературна мисъл, 1995-6, № 3. (публ. 1997).

2.78. Вестникарят Раковски. - В: Георги Раковски 175 г. от рождението му, април 1996.

2.79. Писателят далеч от дома. Предварителни размисли за българската възрожденска литература, създавана в емиграция. - Български език и литература, 1997, № 3-4, с. 2-5.

2.80. Васил Попович contra Вазов. “Направи си сам литература” не е от вчера или как и защо В. Попович “разглобява” Вазов. - Литературен вестник, № 31, 15-21. 10. 1997.

2.81. Един от първостроителите. Васил (Василаки) Попович (1833-1897). - Литературен форум, № 33, 28. 10 - 1. 11. 1987.

2.82. Писателските истерики не са от вчера или за една малко известна възрожденска драма и нейния автор (Приложение: В. Попович “Писателски истерики”) - Български месечник, 1997, № 1.

2.83. Българската словесност и очертаването на националното пространство. - Литературен форум, № 11, 24-30. 03. 1998.

2.84. Отношението религиозно - светско и възникването на новобългарската белетристика. (Наблюдения върху творчеството на Софроний Врачански) - Български език и литература, 1998, № 1.

2.85. Пак за Исус, Сократ и тенденциозната литература. - В: Човек и време. Сборник с научни изследвания в памет на Сабина Беляева. С.: 1997, с. 118-124 (публ. 1998).

2.86. Рационален подход към национализма? - Култура, № 28, 17 юли 1988. (И в: Новата публичност. Българските дебати 1998. Съст. Ив. Еленков. Фондация Отворено общество, 1999, с. 15-17.)

2.87. Българският книжовник от ХIХ далеч от дома. - Славянска филология. Т. 22. Доклади за ХII международен конгрес на славистите. Краков, 1998. С.: 1998. с. 257-264.

2.88. Приказката, митът и българската ранновъзрожденска повест. - Български език и литература, № 5-6, 1998, с. 10-16. (публ. 1999).

2.89. Центростремителни и центробежни сили във възрожденските литературни общности. - Балканистичен форум, 1997, № 3, с. 175-183. (публ. 1999)

2.90. Екзотични страдалци, разбойници и неверници. Българи в англоезичната словесност. - Библиотека, 1999, № 1, с. 59-65.

2.91. Похитената идентичност или митът за изгорените книги. - В: Език, литература, идентичност. С.: УИ Св. Климент Охридски, 1999, с. 41-58. (и в Литературен форум, № 18, 11-17 май 1999).

2.92. От философа към класика и популярния автор. Българският образ на френските романисти от ХVIII в. - Библиотека, 1999, № 3-4, с. 51-60.

2.93. Фикционално и документално в два неизвестни текста на Васил Попович. - Литературна мисъл, 1997-98, № 2 (публ. 1999), с. 25-32.

2.93. Критически стратегии в/към възрожденската литература. - Език и литература, 1998, № 5-6, с. 55-63.

2.94. Малцинствените общности в българската литература. Към постановката на проблема. - В: Литературата на малцинствата в България след Освобождението. Съст. М. Карабелова. С.: Карина М, 1999, с. 9-22.

2.95. България като “нещастна фамилия”. За един основополагащ сюжет в българската национална митология. - Език и литература, 1999, № 1, с. 135-145.

2.96. Един неочакван образ на Иречек. Разказът на В. Попович “Възпоминание за чуждите нрави в София. Дон Жуан”. - Homo bohemicus. Българо-чешка преводиада. № 3-4, 1999, с. 131-139.

2.97. Непретенциозният майстор от златните десетилетия. За рецепцията на Едгар Уолъс в България. - Литературен вестник, № 8, 1-7. 03. 2000. (и водещ на броя, посветен на криминалната литература).

2.98. Един опит за преосмисляне на миналото. Повестта “Беше” на В. Попович. - В: Краят на хилядолетието. Носталгии, раздели и надежди. С.: УИ Св. Климент Охридски, 2000, с. 123-132.

2.99. L’image bulgare des romanciers française au XVIII siècle. - Dans: Interférences historiques, culturelles et littéraires entre la France et les pays d’Europe centrale et orientale (XIX et XXe siècles). Editions académique “Prof. Marin Drinov”, Sofia, 2000, p. 167-174.

2.100. Българският диаболизъм в европейски контекст. Ранните разкази на Вл. Полянов в светлината на спомените на писателя. - В: Езиците на европейската модерност. Български и словашки прочити. С.: Институт за литература, Издателски център Б. Пенев, С.: 2000, с. 70-81.

2.101-104. Даниел Дефо, Приключенски роман, Артър Конан Дойл, Литература на престъплението и мистерията. - В: Преводна рецепция на европейска литература в България. Английска литература. Съст. А. Шурбанов и В. Трендафилов. С.: Академично изд. Проф. М. Дринов, 2000, 73-81, 190-206, 279-287.

2.105. Типология на Своя и Другия в ранната българска национална митология. - Литературен форум, № 9, 24. 10.-30. 11. 2000.

2.106. Авторитети и пристрастия. Проблеми на критиката 1998/1999. - Литературен форум, № 13, 21-27. 11; № 14, 28. 11 - 4. 12; № 15, 5-11. 12. 2000.

2.107. The prose of European Enlightenment and the Bulgarian culture. - Études balkanique, № 2, 2000.

2.108. Един непозната гледна точка към българската литература от първите следосвобожденски десетилетия. Два текста от архива на Васил Попович. - В: Конструиране на традицията. Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Цанева. Съст. М. Кирова и Н. Чернокожев. С.: УИ Св. Климент Охридски, 2000, с. 166-172.

2.109. За проблематичността на академичното знание. - В: Университетът и младите на Балканите. Благоевград: 2000, с. 168-174.

2.110. Възрожденската литература като въобразен текст или парадоксите на една дефиниция. - Историческо бъдеще, № 1-2, 1999, с. 142-149 (публикувано 2001).

И в: Въобразените текстове на Българското възраждане. В чест на Стефана Таринска. Съст. (с. Д. Господинов). С.: Изд. център Б. Пенев, 2005, с. 17-31.

2.111. Между “научнопоучителното” и “забавното”. Преводачът Ст. С. Бобчев. - В: Стефан Савов Бобчев (185-1940) Живот и дейност. Юбилеен сборник. НБКМ, София, 1999, с. 163-171.

2.112. След заник слънце. Първите “постдиаболистични” романи на Владимир Полянов. - Критика, № 2-4, 2000, с. 48-53.

2.113. Идентичност и другост. Да мислим другото (кратка въвеждаща статийка към рубрика) - Литературна мисъл, № 1, 2000, с. 71-72.

2.114. Типология на Своя и Другия в ранната българска национална митология. - В: Да мислим Другото. Образи, стереотипи, кризи. ХVІІІ-ХХ век. С.: Кралица Маб, 2001, 9-24.

2.115. Балкански идентичности в българската култура от модерната епоха (ХIХ-ХХ век). Към постановката на проблема. - В: Балкански идентичности в българската култура от модерната епоха (ХIХ-ХХ век). С.: 2001, с. 5-53.

2.116. Криворазбраната цивилизаторка. За един епизод от живота на Клотилда Цветишич в София. - В: Тя на Балканите. Благоевград, 2001, с. 162-170.

2.117. Отвъд доброто и злото. Езикови бележки за националната идентичност и глобализацията. - Литературен форум, № 23, 12.06 - 18.06. 2001.

2.118. Високо, ниско и неосъществените им прочити. Случаят В. Попович. - В: Коментар, интерпретация, възможност за четене. С.: УИ Св. Климент Охридски, 2001.

2.119. Образи в авторитетно огледало. Стереотипите за Балканите в английската литература. - Литературна мисъл, № 2, 2000, с. 88-107.

2.120. Прочити и проблематизации. Балкански измерени на образите на своето и другото. – Литературен вестник, № 4, 30. 01 - 05. 02. 2002. Persuals and Problematisations. Balkan Dimensions of the Images of “Own” and “Other”. In: Études Balkaniques, 2002, No 1, рр. 144-149 (на английски).

2.121. Литература и национальная мифология. Болгарский казус. In: The National Idea as a Research Problem. Ed. J. Sujecka. Slawistyczny ośrodek wydawniczy. Warszawa, 2002, pp. 117-138.

2.122. The Myth of the Kidnapped Faith and The Bulgarian National Discourse. In: Literární mystifikace, etnické mýty a jejich úloha při formování národního vĕdomí. Studie Slováckého Muzea. Uherské Hradištĕ 6/2001, рр. 73-77. (публикувано 2002)

2.123. Диалектика на традиционното и модерното. “Видрица” на поп Минчо Кънчев. - Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”. Секция Филология, Т. 39, кн. 1, 2001, с. 57-73.

2.124. Иван Вазов и Васил Попович. Из историята на едно забравено литературно съперничество. - В: Наследството Вазов. С.: Университетско изд. Св. Климент Охридски, 2002, с. 166-171.

2.125. Похитената вяра и българската национална митология. - Литературна мисъл, 2001, № 1-2, с. 55-86.

2. 126. Издателската съдба на възрожденските мемоари. - В: История на книгата - начин на живот. Сборник в чест на Ани Гергова. Съст. Кр. Даскалова. С.: ЛИК, 2002, с. 182-198.

2. 127. Затворническите мемоари. Казусът Светослав Миларов. - Във: Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Боян Биолчев. С.: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2002, с. 278-285.

2.128. Литературните пристрастия на революционерите от “Миналото” на Стоян Заимов и българската национална митология. - В: Памет и дълг. При глаголемите на българската литература. Сборник по повод 60-годишнината на проф. Ив. Радев. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2003, с. 174-185.

2.129. Диалектика на традиционното и модерното. “Видрица” на поп Минчо Кънчев. - В: Модерността вчера и днес. С.: Кралица Маб, 2003, с. 200-220.

2.130. Васил Попович и Христо Ботев - една неочаквана близост. - В: Разночетенията на текста. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Кирил Топалов. С.: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2003, с. 71-79.

2.130. Въобразено и обусловено в типологиите, през които се мисли българската литература от ХІХ в. - Демократически преглед, № 51 (2003).

2.131. Проблематичност и напрежения в славянската идентичност. Константин Иречек и българите. - В: Славянска филология. Т. 23. С.: 2003, с. 208-220.

2.132. Диалектика на традиционното и модерното в българската национална митология. “Миналото” на Ст. Заимов. - В: Краят на модерността? Култура и критика. LiterNet, Варна, 2003, с. 10-27.

2.133. The Abducted Faith and Bulgarian National Mythology. - In: Études Balkaniques, 2003, № 2, рр. 103-133.

2.134. В търсене на българската национална митология. - В: Литературни култури и социални митове. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. Михаил Неделчев. Поредица “Нова българистика”, С.: НБУ, 2003, с. 27-50. (Публикувано 2004).

2.135. Трите вери през погледа на Софроний Врачански и проблемът за религиозната толерантност. - Във: Вечните страсти български. Почит към Тончо Жечев. С.: Изд. център Боян Пенев, Корпорация Развитие КДА, 2004, с. 22-32.

2.136. За една ранна проява на “глобализация”. Музикалните предпочитания на революционерите в “Миналото” на Ст. Заимов. - В: Да отгледаш смисъл. Сборник в чест на Радосвет Коларов. С.: Изд. център Боян Пенев, 2004, с. 214-221.

2.137. La perception de l’étranger. Le romancier français Auguste Maquet dans le débat public bulgare du milieu du XIXe siècle. Dans: L’Europe, la France, Les Balkans. Littératures balkaniques et literatures comparées. Textes réunis par: Roumiana L. Stantchéva, Alain Vuillemin. Éditions de l’Institut d’Études Balkanikues, Sofia, Artois Presses Université, Arras, 2004, pp. 103-109. (Études Balkaniques, 2003, № 3) (публикувано 2004).

2.138. Употреби на чуждото. Френският романист Огюст Маке в българския обществен дебат от средата на ХIХ век. – В: Идентичности. Отражения. Игри. Юбилеен сборник в чест на проф. Симеон Хаджикосев. Съст. Кл. Протохристова, А. Личева, О. Ковачев. Унив. изд. С.: Св. Климент Охридски, 2004, с. 330-344.

Също в: Критика, 2003, № 3-4, с. 11-18.

2.139. Преводни издания. - В: Българска книга. Енциклопедия. С.: Пенсофт, 2004, с. 359-361.

2.140. Парите в литературата. Повестта “Беше” на Васил Попович. – В: Пари, думи, памет. С.: Кралица Маб, 2004, с. 181-193.

2.141. Пародии на националистическата митология. – Литературна мисъл, 2004, № 1, с. 88-98.

2.142. Повествователят Софроний и диалога му със света (Наблюдения върху Втори видински сборник). - В: Софроний Врачански. Сборник изследвания. С.: Академично изд. Проф. М. Дринов, 2004, с. 103-122.

2.143. Митология на литературата за престъпления. Функции и употреби. – В: електронен сборник: Идеологията – начин на употреба // Култура и критика. Ч. IV: Идеологията: начин на употреба. Съст. Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. Варна: LiterNet, 2004-2005, http://liternet.bg/publish8/naretov/mitologia.htm. (12. 02. 2005.)

2.144. The Kidnapped Identity and the Myth of the Book Burning. In: Balkan Studies, vol. 42, Thessaloniki 2001 [2005], pp. 79-88.

2.145. Изковаването на мита Стоян войвода. - В: Реторики на паметта. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Иван Павлов. С.: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005, с. 438-449.

2.146. Що е оксидентализъм и има ли той почва у нас? Предварителни тезиси в търсене на литературните аспекти на проблема. – Литературна мисъл, 2005, № 1, с. 123-130.

2.147. Въобразената география на Османската империя в спомените на трима български революционери (Захари Стоянов, Стоян Заимов и Минчо Кънчев). – Slavia Meridionalis. Studia linguistica Slavica et Balcanica 5, Warszawa, 2005, p. 113-128.

2.148. Сръбските повести и разкази на Каравелов. – В: Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития. Годишник. Т. 7. С.: Общобългарски комитет и Фондация Васил Левски, 2005, с. 56-63.

2.149. Two Greek “Figures” in the History of Monk Spyridon. - Études Balkaniques, 2005, № 4, p. 97-109. [публикувано 2006]

2.150. Митът за Стоян Войвода – една песен от Сборника на Братя Миладинови. – В: ХХХІІ Научна конференцjа на ХХХVІІІ меѓународен семинар за македонски jазик, литература и култура (Охрид, 15.VІІІ – 17. VІІІ 2005). Скопие: Универзитет „Св. Кирил и Методиj”, 2006, с. 15-34.

2.151. Митологиjа на новиот бугарски крими роман. – В: Реално/Имагинарно. Приредила J. Моjсова-Гушева. Скопje: Диjалог, 2006, с. 143-178.

2.152. Закон и морал. Добри Немиров в развитието на българската литература за престъпления. – В: Модерният наратив. Интертекстуални пресичания. Проблеми на българската литература през ХХ век. Сборник в чест на проф. Елка Константинова. С.: Век 21 – Прес, 2006, с. 45-50.

2.153. Оксидентализъм и образът на другия в българската литература. – В: Своj и туђ. Слика другог у балканским и средњоевропским књижевностима. Београд : Институт за књижевност и уметност, 2006, с. 117-128.

2. 154. Идентитетите и сликата на светот во современите бугарски хуманистички науки. Лични опсервации. – В: Балканска слика на светот. Зборник од меѓюнародната научна работилница одржана во Скопje на 5-6 декември 2005 година. Приредувач Катица Ќулавкова. Скопje : Македонска академиjя на науките и уметностите, 2006, с. 135-144.

2. 155. Георги Цанев и спора за романа “Слънцето угаснало” от Владимир Полянов. – Критика, 2006, № 1-2, с. 31-36.

2. 156. Славянско versus балканско. – In: Folia Philologca Macedono-Polonica. Tom 7. Dalecy i blisccy. Materiały VII Kolokwium Polsko-Macedońskego. Poznań: Wydawnictwo nawkowe Universytetu im Adama Mickewicza w Poznaniu, 2007, p. 181-190.

2. 157. Един неочакван образ на П. Р. Славейков. Как да се справим с него? - Литературна мисъл, кн. 2, 2006, с. 22–37.

2. 158. Идентичност и християнство – смисъл и (зло)употреби. – Литературен вестник, № 2, 17-23. 01. 2007.

2. 159. Един “неочакван” образ на П. Р. Славейков. Как да се справим с него? - Литературна мисъл, 2006, № 2, с. 22-41.

2. 160. М. Арнаудов и динамиката на българската литературна историография.- В: Академик Михаил Арнаудов – Ученият и творецът. Сборник с научни изследвания. Съст. Алб. Георгиева, В. Тончева, Р. Кунчева, В. Балевски. С.: Академично изд. Проф. М. Дринов, 2006, с. 176-189.

2. 161. Identity, Tradition and Values in the Ideas of Contemporary Bulgarian Humanities. Personal Observations. - In: Traditionnel, Identité, Modernité dans les cultures du Sud-Est Européen: La littérature, les arts et la vie intellectuelle au XX siècle. Sofia: Institut d’Études balkaniques; Arras: Pressus Université d’Artois, 2007, p. 201-206. (Études Balkaniques, 2007, № 2-3)

2. 162. Южните Балкани и Османската империя: Едно отхвърлено наследство - В: ХХХІІІ Научна конференцjа на ХХХІХ меѓународен семинар за македонски jазик, литература и култура, (Охрид, 28. VІІІ – 29. VІІІ 2006). Скопие: Универзитет „Св. Кирил и Методиj”, 2007, с. 193-203.

2. 163. Сюжетите на българската национална митология. – Slavia Meridionalis. Studia linguistica Slavica et Balcanica 7, Warszawa, 2007, p. 123-140.

2. 164. Националните митове и литературата. Българският случай: премълчани победи и героизирани поражения. - Книгите днес, № 3, 2007, с. 21-25.

2. 165. Славянско versus балканско. – В: Под знака на европейските културни диалози. В памет на проф. Б. Ничев. С.: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007, с. 62-71.

2. 166. Вулгарните романи. Литературата за престъпления и вятърът на промените. – Поглед, 29 окт. – 4 ноември 2007.

2. 167. Кафенета, кръчми, салони и ханове в българската литература от втората половина на ХІХ в. – В: Кафене „Европа”. Съст. Р. Заимова. С.: Дамян Яков, 2007, с. 60-65.

2. 168. National Mythology and its linguistic resources: the Bulgarian case. - In: A.-F. Chrisidis (ed). Γλωςςα, Κοινωνια, Ιςτορια: Τα Βαλκανια. Language, Society, History: The Balkans. Thessaloniki: Centre for Greek language, 2007, p. 347-358.

2. 169. The Rejected Legacy. – In: Detrez, R. & B. Segaert (eds.) Europe and the Historical Legacies in the Balkans. Brussels: P.I.E. Peter Lang, 2008, p. 69-79.

2. 170. „Икономиката на жените” в българската словесност от ХІХ век. Няколко славянски примера. - Във: Въпреки различията. Интеркултурни диалози на Балканите. С.: Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2008, с. 96-118.

2. 171. The Boundaries of the Bulgarian: Gazes from inside and outside: Z. Stoyanov and C. Jireček. – In: Sprawy Narodownościone. (Nationality Affairs) Seria nowa. R. 2007, z. 31. Territorialism and Identity. Ed. J. Sujecka. Poznań-Warsaw, 2007, p. 227-235.

2. 172. Ботев и поетическите опити на някои неговите предходници и съвременници (Георги Раковски, Димитър Великсин, Васил Попович и Кръстю Пишурка). - В: Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития. Годишник. Т. 10. С.: Общобългарски комитет и Фондация Васил Левски, 2008, с. 98-113.

2. 173. Бугарскиот крими-роман на новото илjадолетие: На каде дува ветерот на промените? – Спектар (Скопие), год. 26, 2008, № 51, с. 69-80.

2. 174. Какво сравнява сравнителното литературознание? - В: ХL Научна конференцjа на ХХХІХ меѓународен семинар за македонски jазик, литература и култура, (Охрид, 13. VІІІ – 30. VІІІ 2007). Скопие: Универзитет „Св. Кирил и Методиj”, 2008, с. 263-273.

2. 175. Балканските народи и Османската империя: Едно отхвърлено наследство. - Литературна мисъл, 2008, № 1, с. 55-66.

2. 176. Българската емигрантска литература: поглед от дома. - http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=38&WorkID=16629&Level=1 (видяна 10 март 2009)

2. 177. Представата за Другия и ранната българска национална митология. - В: Цветан Тодоров – теоретик и хуманист. Съст. Ст. Атанасов, Р. Кунчева, М. Дачев. С.: Изд. Център Боян Пенев, 2009, с. 158-173.

2. 178. Przemilczane zwycięstva. – In: Przemilczenia w relacijach międzykulturowych. Redakcja naukowa Joanna Goszczyńska, Grażyna Szwat-Gyłabowa. Warszawa, Institut Slawisyki PAN, Institut Slawisyki Zachodnej i południowej Universytetu Warszawskego, Fundacija Slawistyczna, 2008, pp. 395-405.

2. 179. Непретенциозната проза на Асен Христофоров и проблемът за антитоталитарната литература. - Литературна мисъл, 2009, № 1, с. 27-50.

Също в: Антитоталитарната литература. Ред. колегия. В. Чернокожев, Б. Кунчев, Е. Сугарев. С.: Изд. център Б. Пенев, 2009, с. 73-99.

2. 180. Свое и чуждо във възрожденската драматургия. – Научни трудове. Т. 45, кн. 1. Филология. Пловдив: Университетско изд. Паисий Хилендарски, 2007, с. 208-231.

2. 181. Болград и възрожденският театър. Васил Попович. – В: Българите от Молдова и Украйна – език, литература, история, култура, образование. С.: Фенiкс, 2009, с. 167-174.

2.182. „Предпочитани” образи на миналото: Премълчани победи и трагични поражения. – В: Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане. Сборник в чест на Румяна Дамянова. Съст. Н. Капралова и Д. Господинов. С.: Изток-Запад, 2009, с. 541-547.

2. 183. Рецепцията на елинската митология в популярната книжнина. Анастас Гранитски и Пандели Кисимов. - http://liternet.bg/publish8/naretov/recepciiata.htm (3 март 2009).

2. 184. Една мумия коментира Българското възраждане. Непозната адаптация на Едгар По от 1874 г. – Литературна мисъл, № 2, 2009, с. 65-76. [Приложение: Седянка с една мумия. Приказчица от Ив. Е. Гешов]

2. 185. Марин Дринов за етногенезиса на българите. За един забравен спор и неговите мотиви. – В: Сборник по случай 170-годишнината от рождението на проф. Марин Дринов. С.: АИ Проф. Марин Дринов, 2009, 105-113.

2. 186. Bulgarian Émigrés and Their Literature: a Gaze from Home. – In: Shoreless Bridges. South East European Writing in Diaspora. Agoston-Nikolova, Elka (Ed.) Amsterdam/New York, NY, 2010, Studies in Slavic Literature and Poetics (SSLP) volume 55, p. 65-81.

Също в: Balkanistica (University of Mississippi), vol 24, 2011, p. 1-23.

2. 187. Какво стои зад (желанието за) сравнение. – В: Голямото вписване или какво сравнява сравнителното литературознание. Съст. Р. Станчева. С.: Унив. изд. Св. Климент Охридски, Изд. център Боян Пенев, 2009, с. 34-43. (публ. 2010)

2. 188. Българските образи на Русо. – В: Природа и общество. Нови изследвания за Жан-Жак Русо. Състав. Р. Заимова и Н. Аретов, С.: Кралица Маб, 2010, с. 114-138.

2. 189. Преводите като проблем пред литературната история. Гледната точка на една „малка” литература. // Електронно списание LiterNet, 23.07.2010, № 7 (128)
http://liternet.bg/publish8/naretov/prevodite.htm

2. 199. Два образа на книгата от времето на Просвещението. “Двама братя” (1888-1889) от Илия Блъсков. – В: Просвета и промяна. Сборник в чест на чл. кор. ст. н. с. I ст. д.ист.н. Румяна Радкова и по случай 150-годишнината на Болградската гимназия. София: Институт за исторически изследвания при БАН, 2010, с. 50-59.

2. 191. Песни за народа, песни за душата. Предпочитания и целенасочени употреби от идеолозите на българския национализъм през ХІХ век. – Във: В търсене на българското: Мрежи на национална интимност (ХІХ – ХХ век). София: Институт за изследване на изкуствата, 2010, с. 127-158.

2. 192. Cartes mentales de l’Empire ottoman rédigées par des rebelles bulgares. – In : Études balkanique. Recherches interdisciplinaire sur les mondes hellénique et balkanique. Cahiers Pierre Bellon. La culture ottomane dans les Balkans. Volume dirige par R. Zaïmova. Paris, Association Pierre Belon 16 - 2009, pp. 127-142.

2. 193. От Лондон до Мацакурци през Белене: Пътят на писателя Асен Христофоров (Години на учение). - http://liternet.bg/publish8/naretov/asen-hristoforov.htm (10 дек. 2010)

2. 194. Впечатляващият дебют. 100 години от рождението на Ас. Христофоров. – Литературен вестник, № 42, 15-31 дек. 2010, с. 4-5.

2. 195. Поетите и техните „песни за душата”: един потиснат скандал (Петко Славейков, Иван Вазов и Светослав Миларов). – В: Литературният скандал. Скандалът като литература. Съст. Л. Липчева-Пранджева, И. Пелева. Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2010, с. 7-22.

2. 196. Forging the myth about Russia: Rayna, Bulgarian Princess. – In: Semantyka Rosji na Balłkanach. Colloquia Balkanica. Pod redakcią Jolanty Sujeckiej. Tom 1, Warszawa: Widawnictwo DiG, 2011, p. 69-89.

2. 197. Непознатите мацакурци. – Следва, № 24, 2011, с. 76-82.

2. 198. Orientalism, Occidentalism and the image of the Other in Balkan context. - Études balkaniques, 2010, № 4, p. 96-108. (публ. 2011).

Също в: Ориентализм / оксидентализм: языки культур и язык и их описания = Orientalism / Occidentalism: Languages of Cultures vs. Languages of Description : Collected Papers / Рос. ин-т культурологии ; ред.-сост.: Е. С. Штейнер. - М. : Совпадение, 2012.

2. 299. Translations as an object of literary scholarship: From the perspective of a ‘small’ literature In: Between Cultures and Texts: Itineraries in Translation History. Entre les cultures et les textes : itinéraires en histoire de la traduction. Edited by Antoine Chalvin, Anne Lange, Daniele Monticelli, with an Introduction by Theo Hermans. Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2011, p. 67-76.

2. 200. Национализъм, емоции и идентичност: многопосочност на връзките. - Литературата, кн. 6, 2009, с. 274-294 (публ. 2011).

2. 201. Hellenic mythology: Usages and transformations in Bulgarian literature from early 19th century. – In: Greek-Bulgarian Relations in the Age of National Identity Formation. Edited by P. M. Kitromilides and Anna Tabaki. Athens: Institute for Neohellenic Research, National Hellenic Research Foundation, 2010, p. 211-225. (публ. 2011)

2. 202. Ориентализъм, оксидентализъм и образът на другия в балкански контекст. – В: Балканите. Модернизации, идентичности, идеи. С.: Институт за балканистика, 2011, с. 249-249.

2. 203. Скици и откровения. Литературното творчество на Асен Христофоров. – Литературна мисъл, 2011, № 1, с. 5-24.

2. 204. Гласове на миналото: факти и митове. – Във: Факти и мистификации в старите текстове. Съст. Б. Христова и Ел. Узунова. С.: Гутенберг, 2011 [публ. 2012], с. 23-46.

2. 205. Изковаването на мита за Русия. Райна българска княгиня. - http://liternet.bg/publish8/naretov/rusiia.htm

2. 206. Мислейки Възраждането, слушайки (за) Възраждането. - Балканистичен форум, 2, 2011, с. 61-67. (публ. 2012)

2. 207. Интердисциплинарен проект „Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения. - Критика и хуманизъм, 2 (37), 2011. (публ. 2012).

2. 208. Един ранен превод на Лукиан и българската рецепция на елинската митология. – В: Гърция, България, Европа. Културно-исторически връзки в Ново време. Сборник в памет на проф. Марин Жечев. С.: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011, с. 49-54. (публ. 2012).

2. 209. Страхът от маргиналност и проблемът за оксидентализма в балканските култури. – В: Маргиналното в на литературата. Съст. Рая Кунчева. С.: Институт за литература – БАН, 2012, с. 233-248.

2. 210. Чий е този град? Завладяването на Константинопол и проблематичното османско наследство в българската култура. - Slavia Merdionalis, № 11, 2011, р. 97-118. [публ. 2012]

2. 211. Самоков от XIX в. в един исторически роман („Ангария”, 1960 на Асен Христофоров). – В: Югоизточноевропейският град и съвременността на миналото. Научни изследвания в чест на проф. Лилия Кирова. С.: Фабер, Институт по балканистика с център по тракология, 2012, с. 173-185.

2. 212. Емоции, идентичност, литература и национална митология: многопосочност на връзките. - първа радост е за мене. Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения. С.: Кралица Маб, 2012, с. 8-29.

2. 213. Места на паметта: дебатите и митовете. - първа радост е за мене. Емоционалното съдържание..., с. 240-253.

2. 214. Два иронични пътеписа: Асен Г. Христофоров и Джером К. Джером. - Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева. Пловдив: Контекст, 2012, с. 483-491.

2. 215. Общностите, към които (смятаме че) принадлежим. – Południowosłowiańskie sąsiedztwo. Slavistyka i komparatystyka dziasiaj. Pod redakcija B. Zielińskiego i E. Szpoelik. Poznan: Widawnictwo naukowe, 2012, p. 67-75.

2. 216. Enlightened Travelers and Reactions to Their Mental Maps. – Colloquia humanistica. The Continuity and Discuntinuity as a Research Problem. Vol. 1, Ed. Jolanta Sujecka, Warsaw: Institute of Slavic Studies, PAN, 212, p. 145-155.

2. 217. Завладяването на Константинопол като митичен сюжет. – В: Beati Possidenties. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. дфн. Боряна Христова. С.: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 346-358.

2. 218. Образи на Русия в българската книжнина от XIX век и техния политически контекст. – В: Славяните: Общество, религия, култура. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов. С.: УИ "Св. Климент Охридски", 2012, с. 83-92.

2. 219. Един задочен спор за Великата рилска пустиня. – В: С възрожденски дух и модерен поглед. Сборник в чест на чл.-кор проф. Милена Цанева. С.: Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2012, с. 216-221. ISBN 978-954-8712-79-8 (публ. 2013).

2. 220. Писателят като читател и преводач: Асен Христофоров. – В: Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн. Светлозар Игов. Т. 2, С.: Б. Пенев, 2012, с. 186-198. (публ. 2013)

2. 221. Balkan variations of Orientalism and Occidentalism, September 1-3, 2011, Skopje-Ohrid, Republic of Macedonia.
No 3 (2012): Култура / Culture (Skopje) / https://journals.cultcenter.net/index.php/culture/article/view/103/89

2. 222. Асен Христофоров и английската литература. Рискът от свръхинтерпретация. – In: Peregrinations of the Text: Reading, Translation, Rewriting. Essays in Honor of Alexander Shurbanov. Sofia, Sofia University Press, 2013, p. 210-224. ISBN 978-954-07-3500-9

2. 223. Fear and Desire: Foreign women in Bulgarian National Mythology. - In: Myths of the other in the Balkans. Representations, Social practices, Performances, e-book production: Paris Aslanidis, Thessalonica, 2013, p. 75-82. ISBN: 978-960-8096-05-9
http://www.balkanmyth.com/publications/95-myths-of-the-other-in-the-balkans.html.

2. 224. Къде е родината? Казусът Светослав Миларов. – В: Мигриращи култури и социални практики. Съст. Р. Станчева. С.: УИ Св. Климент Охридски и Изд. център Б. Пенев, 2013, с. 65-76. ISBN 978-954-073595-5; ISBN 978-954-8712-87-3

2. 225. Подриване и компромис: Белетристичните книги на Цветан Стоянов http://liternet.bg/publish8/naretov/cvetan-stoianov.htm (видяно 25 януари 2014).

2. 226. Многообразие на историческите митове: Български и балкански аспекти. – В: Пътища и пътеки на европеизма на Балканите. С.: Института по балканистика с Център по тракология, 2014, с. 65-84. ISBN 978-619-00-6

2. 227. Софроний Врачански и европейската култура: Предпочитания и желания на изследователител. – В: Софроний Врачански – книжовник и политик от Новото време. Съст. Пл. Митев и В. Рачева. С.: УИ Св. Климент Охридски, 2013 (публ. 2014), с. 165-180. ISBN 978-954-07-3645-7

2. 228. Literary Archives as a Source of Information on the Balkan Cultural Relations. The Case of Assen Christophorov. - Études balkaniques, 2014, № 1, 81-88. ISSN 0324-1645.

2. 229. Паметниците на културни фигури: функции и употреби. Достоевски - с мярка. – В: Достоевски: мисъл и образ. Алманах на българското общество „Достоевски”. Т. 1, С.: Изток-Запад, 2014, с. 265-270. ISSN 2367-5667

2. 230. Οριενταλισμός, οξιντενταλισμός και η εικόνα του Άλλου σε βαλκανικό πλαίσιο. – In: Λυμπερατοσ Κ. Ανδρεασ, (επιμ.), Τα Βαλκανια. Εκσυγχρονισμοσ, Ταυτοτητεσ, Ιδεεσ Συλλογή κειμένων προς τιμήν της καθηγήτριας Νάντιας Ντάνοβα, Ηρακλειο, 2014. ISBN-13: 978-960-524-437-8.

2. 231. The starting point of Bulgaria in national mythology. - Slavia meridionalis, Vol. 14 (2014). ISSN: 1233-6173

2. 232. Теория и практика на просвещенския брак: Случаят Л. Каравелов. - Електронно списание LiterNet, 15.12.2014, № 12 (181), ISSN 1312-2282 http://liternet.bg/publish8/naretov/karavelov.htm

2. 233. За една „христоцентрична” ревизия на колективната национална памет. – Литературен вестник, № 41-42, 17-31 дек. 2014.

2. 234. Още нещо за „алтернативата”: 9 септември в прозата на Ас. Христофоров. - В: 9 септември 1944: литература и политика. Състав. Пл. Дойнов. София: Кралица Маб, 2015, с. 300-314. ISBN 978-954-533-142-8.

2. 235. Началото на българското време. – Знанието като ценност, познанието като призвание. Юбилеен сборник в чест на проф. Пепка Бояджиева. София: Изток–Запад, 2015, 325-332. ISBN978-619-152-611-6.

2. 236. Литература, образование и оправдание. Още веднъж за Емануил Васкидович. - Електронно списание LiterNet, 12.05.2015, № 5 (186) http://liternet.bg/publish8/naretov/vaskigovich.htm

2. 237. Непреводимото и уникалното – поглед отстрани. - Литературен вестник, № 22, 10-16 юни 2015.

2. 238. Ricchi e Poveri: Images of Wealth and Poverty in Nineteenth-Century Bulgarian Literature. In: Wealth in the Ottoman and Post-Ottoman Balkans: A Socio-Economic History (Library of Ottoman Studies). Evg. Davidova (ed.) London & New York: I.B. Tauris, 2015. 277-247, ISBN-13: 978-1784534394

2. 230. Извън нормата: Още веднъж за делото на Юрдан Трифонов. - Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХ век. год. IIІ, 2015, брой 6, ISSN 1314-9067
http://abcdar.com/magazine/VI/Aretov_Trifonov_1314-9067_VI.pdf

Също в:Научна сесия 150 години от рождението на академик Юрдан Трифонов (1964-1949). Сборник доклади. Плевен, 2015, с. 10-22. ISBN: 978-954-397-037-7

2. 240. Още нещо за балканския човек. Елинската митология в българската предосвобожденска култура. – В: Разширяването на света. Изследвания в чест на Богдан Богданов. С.: НБУ, 2015, с. 311-320. ISSN 978-954-535-894-4.

2. 241. Потиснатите гласове в българската словесност от ХІХ в. - http://liternet.bg/publish8/naretov/vazov-velichkov-geshov.htm

2. 242. Три маргинални мемоара за борбите: Ив. Вазов, Ив. Е. Гешов, К. Величков. - Електронно списание LiterNet, 11.01.2016, № 1 (194) http://liternet.bg/publish8/naretov/vazov-velichkov-geshov.htm

2. 243. Георги Цанев и Ефрем Каранфилов в дневниците на Петър Динеков. – Библиотека, ХХІІІ (LXII), № 1, 2016, с. 105-113, ISSN 0861-847X.

2. 244. Russia in Bulgarian Literature before the Liberation (1878). Variations of the Images, Their Problematic Existence and Political Background. - Colloquia Balkanica, vol. 4. The Image of Russia in the Balkans, Warszawa 2016, 209-218.

2. 245. „Крива ли е съдбата?“ или преобръщането на познатото. – В: Сб. Българско Възраждане. Идеи. Личности. Съдби. Т. 16, Велико Търново: Фабер, 2015, с. 192-199, ISBN 1311-1337. (Публ. 2016)

2. 246. Парадоксалната българска рецепция на Библията през епохата на Възраждането. - Slavia merdionalis, Vol. 16 (2016), 52-66, ISSN: 2392-2400.

2. 247. Накъде задуха вятърът на промените? Експлозията на популярните жанрове. – Език и литература, № 3-4, 2016, с. 43-73. ISSN 3224-1270 (публ. 2017)

2. 248. Обратната страна на „кризата“. – Книгоиздаване по време на криза. София: УИ Св. Климент Охридски, 2016, с. 65-71. ISBN 978-954-07-4148-2 (публ. 2017)

2. 249. Страхове и желания: Смесените бракове в българската литература от XIX век. - Трети международен конгрес по българистика, 23–26 май 2013 г. София: УИ Св. Климент Охридски, 2014 (публ. 2017), 140-149. ISBN 978-954-07-3860-4

2. 250. Дневникът на Чудомир и неговия контекст. - Електронно списание LiterNet, 14.05.2017, № 5 (210) http://liternet.bg/publish8/naretov/chudomir.htm

2. 251. Още веднъж за античното наследство. Рецепция, адаптация и апроприация през ХІХ в. – В: Динамика на културните процеси. Трансфер и памет. Съст. М. Божикова и К. Кюлявкова. София: БАН Проф. М. Дринов, 2017, с. 50-65.

2. 252. Един образ на Америка, видян от цариградския Робърт колеж (Според кореспонденцията на Ас. Христофоров). – В: Америките ни 2: САЩ като метафора на модерността. Българо-американски отражения (ХХ-ХХІ в.). Ред. Колегия Пл. Антов, Андр. Ташев, Ив. Христов. София: Изд. Център Боян Пенев, БАН, 2017, с. 298-306.

2. 253. Evolution and competition of the myths of origin: Bulgarian and Balkan aspects – Литературна мисъл, № 2, 2017, с. 20-35. ISSN (print) 0324-0495, ISSN (online) 1314-9237

2. 254. Българската литература от XIX век и проблема за смесените бракове. – Балкани, 6.2, 2017. с. 36-44. ISSN 1314-4103

2. 255. Представи за бедняка в българската литература от времето на Славейковци („Народен” и „Песен на паричката ми“). – В: Сборник с материали от конференции по време на Славейкови празници 2014-2017 г. В.Търново: Фабер, 2017. с. 33-39. ISBN 978-619-00-0676-3

2. 256. За един идеализиран отминал свят в модерната литература. – Балканистичен форум, ХХVІІ, № 1, 2018, с. 180-193. ISSN 1310-3970 (Print), ISSN 2535-1265 (Online)

257. Ероика, или още един изход от диаболизма. Случаят Вл. Полянов. – В: Гласовете на българския диаболизъм. София: Парадигма, 2018. с. 158-165. ISBN 9789543263400

258. Българското възраждане в литературноисторическите концепции на Иван Богданов. – Във: Воля за всеобхватност: Иван Богданов. Съст. М. Неделчев и Пл. Дойнов. София: Кралица Маб, Департамент Нова българистика, НБУ. 2018. с. 47-57. ISBN 978-954-533-170-1

259. Георги Гачев и българите. Кратки бележки по маргиналиите на една дебела книга. - https://aretov.queenmab.eu/%20archives/criticism/267-gachevand-the-bulgarians.html

260. Любен Каравелов и „чуждите“ жени: Казусът Жаба Крекетуша/ Екатерина Ценович. – Литературна мисъл, № 2, 2018, с. 65-77. ISSN (print) 0324-0495, ISSN (online) 1314-9237

2. 261. Западната граница на Ориента. – Дългият осемнадесети век. І Миналото на Балканите: Подходи и визуализации. – Българско общество за проучване на ХVІІІ в., 2018, с. 61-71. ISSN 2603-4492
https://www.dropbox.com/s/jdokwn8xtrk2bsh/Minaloto%20na%20Balkanite.%20Podhodi%20i%20vizualizatsii.%20Dulgiyat%2018%20vek%2C%20t.%201.pdf?dl=0

2. 262. Българската литература отвъд Калотина – Езиков свят, Orbis Linguarum, Т. 16, кн. 2, с. 105-111. ISSN 1312-0484. (окт. 2018)

2. 263. Романът „Ангария“ на Асен Христофоров: Източници и идеи. – В: Асен Христофоров. Избрани съчинения. Т. 4. Съст. Н. Аретов. София: Кралица Маб, 2018. с. 483-495. ISBN 978-954-533-172-5.

2. 264. Годеник и разбойници (Един епизод от живота на Ив. Найденов от 1866 г.) – LiterNet, 22.01.2019, № 1 (230). ISSN 1312-2282 https://liternet.bg/publish8/naretov/ivan-naidenov.htm

2. 265. Преводачи и писатели: опит за типология. // Литературата: Удоволствия и предизвикателства. Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Кирова. Съст. Б. Пенчев, Н. Папучиев, Н. Стоичкова, Биляна Борисова, К. Йорданова, Н. Стоянова, С. Данова. С.: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 423-435. ISBN 978-954-07-4573-2 (Публ. 2019)

2. 266. Между конфликтите и сътрудничеството. Иван Найденов и Петко Р. Славейков. – Исторически преглед, г. LXXIV, 2018, кн. 2, с. 35-64 (публ. 2019) ISSN 0323-9748

2. 267. Западните граници на Ориента – Литературен вестник, № 8, 27. февр. – 5. март 2019. ISSN 1310–9561

2. 268. Чудомир и другите. „Столичанинът“ Райко Алексиев и „провинциалистът“ Чудомир. – В: Чудомир с перо и художническа четка или отново за границата между живописта и поезията. Ред. колегия Н. Георгиев, Н. Аретов, Пл. Шуликов, Д. Матова. В. Търново, Абагар, 2019. с. 27-46, ISBN 978-619-168-224-9.

2. 269. Формування й модифікація бачення революції та війни: болгарський аспект. // Слово і Час. 2019, No 4, 15-21, ISSN 0236-1477.

2. 270. Христо Ботев и „чуждите“ жени: Казусът Жаба Крекетуша/ Екатерина Ценович. // Ботев и българската литературa. Нови изследвания. Съст. и ред. Антония Велкова-Гайдаржиева, Виолета Русева. Варна: LiterNet, 2018-2019. // https://liternet.bg/publish8/naretov/botev.htm

2. 271. Георги Гачев: От „закъсняло-ускорено развитие“ към националните образи на света. // Литературна мисъл, № 1, 2019, с. 34-47. ISSN 0324-0495

2. 272. И снова о многообразии образов России в болгарской книжности XIX в. – В: Болгария и Россия (XVIII — XXI вв.). Стереотипы: возникновение, бытование, разрушение. Москва: Институт славяноведения РАН, 2019, с. 39-53. ISBN 978-5-7576-0427-5, DOI:10.31168/0427-5

2. 273. West Border of the Orient. - In: Beyond the Borders. Proceedings of the 10th Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars. Sofia, June 27-29, 2016. Sofia: Prof. M. Drinov Pbl. of BAS, 2019, p. 13-20. ISBN 978-954-322-971-0

2. 274. Café, tavernes, salons et caravansérails dans la littérature bulgare. – In : Café Europe. Sofia : Institut d’Études balkanique & Faber, 2019, pp. 56-62. ISBN 978-619-7179-09-5

2. 275. History of Literature Here and Now. Experience and Doubts. - Bulgarian historical review, 41, 2018, No 3-4, 75-83. ISSN: 0204-8906

2. 276. Годеник и разбойници. (Един епизод от живота на Ив. Найденов от 1866 г.) – Балкани, № 9, 2019, с. 57-62. ISSN: 1314-4103

2. 277. Български емигранти в Одеса (70-те и 80-те години на ХІХ в.): Случаят Светослав Миларов. – В: България и Украйна – култура на преломите (XIX–XXI век). Сборник с научни изследвания. София: ИЦ „Боян Пенев“, 2019, с. 49- 61, ISBN 978-619-7372-23-6

2. 278. Непознатите мацакурци на Асен Христофоров. - Дяло, Х-ХХI в. год. VII, 2019, брой 15; ISSN 1314-9067

2. 279. An attractive enemy: the conquest of Constantinople in Bulgarian imagery. - Études balkaniques, 2019, № 4. 684-695 ISSN: 2534-8574 (публ. 2020)

2. 280. Две „заточения“ от 1877 г. (Иван Найденов и д-р Христо Стамболски). - В: Култура на пътуването в европейския югоизток. София: Институт по балканистика с център по тракология, 2020. 165-179, ISBN: 978-619-7179-13-2

Криейтив Комънс договор
Произведението произведение с автор Николай Аретов е лицензирано под Криейтив Комънс Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International договор.