Не претендирам да съм ги открил, само ги припомням.

Първата е, че структурите (не само политическите) по правило избутват нагоре неподходящи хора. Надхвърлили нивото си на компетентност, а, да го кажа политически коректно, и доста гъвкави. Идейно, житейски и пр.

Втората е, че около оказалите се на върха винаги се образуват две групи. Едните се стремят към някакви облаги (материални и символни). Другите безкористно формират секта на фанатизирани почитатели.

Трета тъжна истина е, че не виждам възможност да се отхвърлят първите две.

Криейтив Комънс договор
Произведението произведение с автор Николай Аретов е лицензирано под Криейтив Комънс Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International договор.