Асен Христофоров (1910-1970) е значителен писател, с необикновена съдба. Той завършва първо Робърт колеж в Цариград (1931), след това London’s School of Economics (1934), връща се в България, отдава се на академична кариера и съвсем млад става професор по икономика. По това време дебютира в литературата със „Скици из Лондон” (1945), автобиографична книга, която се радва на заслужена широка популярност.

През 40-те години излизат забележителните му икономически трудове. (Христофоров: 2010) Младият учен и патриот, член на кръга „Звено”, не попада сред първите жертви на режима. Но в края на десетилетието съдбата на Ас. Христофоров се преобръща – наскоро избраният професор в Държавното висше училище за финансови и административни науки, което по негово време и с негово участие става част от Софийския университет, е уволнен през 1947, а след това и разследван за шпионаж и изпратен в Белене (1951 - 1952). До края на живота си няма възможност да се върне към академичните си занимания, но в средата на 50-те години започва да публикува преводи, литературни творби със силен автобиографичен елемент, краеведски изследвания и др.

* * *

Една поредица от биографични епизоди изиграва повратна роля в живота му, а и представя добре отношението на Христофоров към Англия. В края на 1944 г. във в. „Мир” е публикувана поредицата „Непознатата Англия” (откъси от първа редакция на „Скици из Лондон”), в самото начало на следващата години излиза и книгата, а през февруари 1945 г. Христофоров е избран за член на Управителния съвет на възстановеното Българо-британско дружество. По това време той установява контакти с английските представители в България. Оттук като че ли почва една верига от събития, която го отвежда до Белене. Във всеки случай, при първия разпит след задържането му през 1951 г. първият конкретен въпрос е свързан с връзките му с английската мисия.

За първи път в Английската легация отивам през м. Февруари 1945 г. с дванадесет души. Карастоянов сега работи в К[омиета за] Н[аука] И[зкуство и] К[ултура], Тодор Самодумов, Долапчиев, Константин Петканов и други немога да си спомним в качеството си на управителен съвет на Българо-Британския комитет. (Христофоров: 2010, док. № 19.)

През същата 1945 г. новата власт назначава Христофоров за „търговски съветник в Лондон”. По това време външен министър е звенарят Петко Стайнов, на когото може би се дължи и поканата; според други източници обаче П. Стайнов всъщност бил попречил на назначението. Така или иначе, Христофоров се разминава с поста, съпругата му излага една от версиите:

Пак бе поканен в английското посолство. Посланик беше Бозуел. В приятелски разговор посланикът изказал задоволството си от избора на българското правителство, че именно Христофоров ще изпълнява длъжността търговски съветник, че го смята за добър приятел на Англия, тъй като е завършил Робърт колеж и възпитаник на Лондонския икономически институт, и ще се надява да бъде благосклонен към интересите на Англия. Тогава Христофоров, по силата на своя прям характер и непривикнал на лицемерие, рязко отговорил, че той преди всичко е служител на българското правителство и самият той е българин. Разделили се любезно, но достатъчно хладно. Съпругът ми ходи още няколко пъти в посолството да провери дали е дошъл агреман от Англия за заминаване. Но такъв не дойде. (Христофорова: 1991).

Нямаме основания да се съмняваме в тази история, въпреки че не е изключено причината за проваленото назначение и да е тукашна, а годините да са дооформили спомена, в който всъщност Люба предава разказа на съпруга си. Тя продължава: „имаше много пъти възможности и покани да напусне България. За миг не е помислял да стори това.” Всъщност, още през 1946 г., преди уволнението от Университета, но след проваленото назначение в легацията, Христофоров се обърша с молба към колега в Англия (проф. Алан Фишер) да му намери работа като преподавател някъде в британските колонии. (Христофоров: 2010, док. № 49.)

II 519

Обвиненията в шпионаж в полза на Англия са изградени около реалната близост на Христофоров с английски дипломати – посланика Уилям Бозуел, търговския представител полковник Уилям Бейли и неговия заместник, подполковник Гьозлинг. Христофоров признава, че от П. Стайнов знаел, че Бейли и Гьозлинг са резиденти на английското разузнаване, но е организирал техни срещи с българи на високи постове – директора на БНБ Иван Стефанов, д-р Желязко Бурилков (директор на заводите „Никола Чилов”), секретаря на МВР Евгени Каменов, подпредседателя на Звено и директор на в. „Изгрев” Васил Юруков и накрая, с бившия премиер Никола Мушанов. Христофоров участва и в среща на посланик Бозуел с военния министър Дамян Велчев в Рилския манастир.

Връзките на Христофоров с английските дипломати са факт, но в действията му липсва каквато и да е конспиративност, той не се и опитва да ги запазва в тайна. Те не представляват и нарушение на законите, а Великобритания като страна победителка в току-що приключилата война е член на Съюзническа контролна комисия в България, колкото и това да не се нрави на новите власти.

* * *

Връзките на Христофоров с английската литература могат да се търсят в различни посоки – документирани читателски интереси, предговори, предговори и други критически текстове, споменавания на автори и произведения в собствените му литературни произведения, съзнателно търсене на диалог с чужди творби, а вероятно и типологически аналогии, възникнали без връзка с авторовия замисъл.
Ас. Христофоров е тясно свързан с Англия, английската култура, англоезичната литература. Тези връзки са дълбоки и трайни, но и, според мен крият опасност от преувеличаване, от свръхинтерпретация. Особено когато става дума да въздействието на английската литература върху авторската проза на Христофоров. Тази опасност е по-скоро потенциална, тъй като неговото творчество не е било обект на сериозни критически анализи.

Основното предупреждение за съществуването на подобна опасност идва от огромният корпус запазени писма на Христофоров от Цариград и Лондон, които той изпраща до майка си и до други членове на семейството си. В тези писма, особено в по-ранните, от Робърт колеж, широко се коментират литературните интереси на Асен, често се споменават книгите, които той чете, купува. Много често той споделя мнението си за тях, както и за театрални постановки, които е гледал или в които участва, дори за концертни и филми. 1

Първото нещо, което прави впечатление е, че Христофоров постъпва в англоезично учебно заведение в Цариград, но погледът му за дълго е насочен на първо място към френската литература. Причината да пише за френски автори и творби вероятно е свързана и с факта, че майка му и брат му четат френски, а не английски. Това обаче е само част от обяснението, а фактът е, че в Робърт колеж Христофоров изучава и чете френска литература, почти винаги на френски, в отделни случаи на английски. Англоезичната литература идва на второ място, не липсват и свидетелства за това, че Христофоров чете и български автори. През последната година в Цариград има свидетелства и за интереса му към руската класика – Достоевски, Тургенев, Пушкин, Лермонтов.

Втората лесно забележима особеност е в това, че, особено в началото Асен напълно обяснимо следва препоръките на своите учители и споменава предимно включените в учебната програма канонични писатели, някои автори на юношески романи, както и отделни съвременни романисти. По правило всички имена и заглавия, с изключение на руските, са дадени в оригинал. Първото споменаване е от 1926 г. и става дума за няколко книги на Марк Твен. Скоро след това се зареждат баронеса Orczy 2, Уолтър Скот (романа „Пиратът”, 1922), Франсис Крауфорд 3, Рафаело Сабатини, Мари Корели 4, Лудвиг Халеви 5. Изреждането тук и надолу следва хронологията на споменаването на авторите.

Сред каноничните автори, споменати от Христофоров в писмата от Цариград, са Дикенс, Мопасан, малко странно – пиеси на Б. Шоу 6, А. Доде, Балзак, Шатобриан, А. Франс, Флобер, Рабле, Корней, Молиер, Расин, Лафонтен, Монтен, Лабрюийер, Декарт, Е. Ростан. Тук трябва да се направи и една уговорка – в част от писмата Асен пише на брат си какви книги е купил за общата им библиотека, което е нещо малко по-различно от читателските му пристрастия.

След години един съученик от Робърт колеж си спомня: „Предпочиташе [пред математиката] да чете в оригинал Волтер, Анатол Франс, Балзак.” (Млекарова-Бонева: 1986) След изминалите десетилетия може и да се усъмним в точността на споменатите автори, но не може да не се забележи, че всички те са французи.

Постепенно Шекспир заема ключово място в литературните пристрастия на Асен, за него той подготвя „теза” през 1930 г. По същото време, а може би и във връзка с „тезата”, Асен пише на брат си: „постоянно чета Shakespeare, RichardIII е ужасна работа. Такъв тип рядко се среща в литературата. Борис Годунов, от Пушкин, не е даже злодей пред Richard III.”

Постановките на Шекспировите пиеси привличат вниманието на Христофоров и той често ги споменава в писмата до майка си от Лондон. След завръщането си в България Христофоров на два пъти пише за Шекспир, втория път – цикъл от четири статии в списание „Театър”. (Христофоров: 1946; Христофоров: 1964) Според съученика и приятеля Светлозар Паланков Христофоров е бил огорчен, че не му е било възложено да изнесе доклад на тържеството в Народния театър по случай 400 години от рождението на великия драматург. (Млекарова-Бонева: 1986) Св. Паланков си спомня още, че дипломната работа на Христофоров в Робърт кореж, оценена много високо, е била върху Джон Милтън, за нея той подготвил и „аматьорски” превод на части от „Изгубеният рай”. Това съобщение обаче не се потвърждава от друг източник. Но в личната библиотека на Христофоров наистина е запазено „великолепно издание от 1822 г. с поезията на Джон Милтън”. (Звънчаров: 2011)

Младият Христофоров проявява интерес към съвременната литература, но достига до нея малко по-късно и я чете през призмата на канона. Вероятно най-интересно е мнението му за Синклер Луис:

Прочетох една книга от Sinclair Lewis, американец, за когото се говори, че ще вземе Нобеловата премия. [...] „Elmer Gantry” – говори за американските пастори – протестанти, за американците въобще, много саркастично. Пише на диалект, никак не е художествено, но пък това е защото пише за американците, за които само най-прозаично и вулгарно трябва да се пише.

В писмата на Христофоров от Лондон практически не се споменават прочетени литературни творби, но остават театралните постановки, които той доста редовно посещава. На два пъти българският студент, който по-късно, като писател съвсем неоснователно ще бъде обвиняван в „непритурена еротика” (М. Кремен), изказва моралистки несъгласия към видяното, които като че ли говорят и за предпочитания към по-несмущаващи благоприличието творби. И докато в първия случай се коментира неназован мюзикъл, във вторият всъщност става дума за класика:

Завчера ходихме на театър – една пиеса от 17 век: „Любов за любов!” Изглежда, че моралът никак не е на почит по онова време. Не само Марго (Фео не разбираше), но и аз се шокирах непрестанно . . .

Става дума за пиеса на Уилям Конгрийв, която се е радвала на голяма популярност при първата ѝ постановка през 1695, а днес заема значително място в сериозните истории на английския театър и английската литература. Впрочем самият Христофоров се изказва по малко по-различен начин за същата пиеса десетина години по-късно в „Скици из Лондон”. Днес може само да се гадае дали реакцията е спонтанна или предназначена специално за майка му, дали вкусът му е еволюирал, или във втория случай става дума по-скоро за актьорската игра на Чарлс Лоутън. Езикът обаче е сходен, в писмото Христофоров „се шокира”, в книгата повествователят се „смайва”.

Бих желал само да предам смайването, което ме бе обзело по време на представленията – в два последователни дни – на „Макбет” и на „Любов за любов” от Конгрийв. Тази последната пиеса е една от най-забележителните комедии в английската литература от края на седемнадесети век до днес, или поне до царуването на Георг III. (Христофоров 1845: 147)

Любопитни са и представленията, които учениците организират в Робърт колеж. Те не са свързани с изучаваните канонични автори, а с по-популярни съвременни творби. През 1927 г. колежаните поставят „Котката и канарчето”, Асен не споменава автора, но това е американският драматург Джон Уилард (1885 – 1942), а пиесата е съвсем нова, от 1922 г. През 1928 г. техният клас се насочва към „Капитан Епълджак”, също творба на съвременен автор – англичанинът Уолтър Хакет (1876 – 1944), станал популярен благодарение на филмовите адаптации на неговите пиеси. Асен участва в постановката, но тъй като заеква, него го избрали „да направи сцената – сценарио”. През 1930 г. учениците поставят друга популярна съвременна британска пиеса: „Дадохме едно представление „Зелената Богиня”, което струваше около 110 турски лири от нашите джобове, а ние сме само 20 души в класа. Търпи бабо за хубост!” Авторът е Уилям Арчър (1856 –1924), шотландски критик и преводач на Ибсен. Участието на Асен в постановката, макар и неясно, е несъмнено.

Когато може, Асен посещава театрални постановки в Цариград, от писмата му разбираме, че е гледал „Дамата с камелиите” (вероятно пиесата на Ал. Дюма син). Много повече възможности за посещение на театрални и оперни постановки Христофоров има по време на следването си в Лондон – „Макбет”, „Укротяване на опърничавата”, „Венецианският търговец”, „Зимна приказка”, „Много шум за нищо” на Шекспир, „Буржоата благородник” на Молиер (гостуваща френска трупа), оперите „Кармен” на Бизе, „Вълшебната флейта” на Моцарт, а и при посещенията в Париж – „Валкюра” на Вагнер. А също „Жана Д’Арк” на Бърнард Шоу, Оскар Уайлд и др.

Коментарът на младежките, още повече – ученическите литературни предпочитания на един бъдещ писател трябва бъде да много внимателен, а не по логиката „преди това, следователно поради това”. Всеки човек, особено пък в по-ранна възраст, има своите увлечения, а и неизбежно се развива. Това важи в пълна сила и за Христофоров. Единственото категорично заключение, което може да се направи от изложените сведения, е че той несъмнено се интересува от литература и чете много, при това поне на три езика. Кое от прочетеното, как и доколко е повлияло на неговото творчество и по какъв начин е станало това, е въпрос на внимателен анализ.

За тези, които познават по-късните му преводачески и авторски изяви, прави впечатление отсъствието на ключови фигури, с които, основателно или не, днес свързваме Христофоров – английските автори от епохата на Просвещението (Фийлдинг) големите сатирици от ХIХ в. (Текери) и по-ново време (Дж. Джером), големите фигури на модернизма (Джойс), високите образци на приключенски жанр (Дж. Лондон), трудният за етикетиране Хемингуей. Сред живите автори малко странно стои възторга на Христофоров в последната година в Робърт колеж от поета лауреат Джон Мейсфилд, споменат и във „Скици из Лондон”. Причината за това отношение ще да е личната среща и разменените писма с изтъкнатата личност.

От друга страна, несъгласията или поне стъписването пред непривичния (според образователните стандарти) начин на писане, какъвто е случая със С. Луис, могат по-късно да еволюират до представата, че може да се изгради собствен „нехудожествен” стил.

* * *

Преводите на Ас. Христофоров започват да излизат през 50-те години, след прекъсването на академичната кариера и след престоя в Белене. Той превежда както от, така и на английски и доста бързо си извоюва име не само на съвестен професионалист, но и на познавач на англоезичните литератури. Освен като преводач, Христофоров се изявява и като редактор, а и като критик на преводната литература. Лесно е да се направи изводът, че преводите са били начин да си изкарва хляба и сигурно е било така. Едва ли може да има съмнение, че преводите на учебници за езикова гимназия, както и на сборник с речи на Г. Димитров, В. Коларов и В. Червенков, са правени преди всичко по материални подбуди. Същевременно и в тази област Христофоров успява да се насочи към текстове, които наистина не отговарят на университетската му специалност, но се свързват с интересът му към историята и етнографията, който впрочем се очертава по-ясно точно по това време, той не се забелязва в писмата, а и в „Скици из Лондон” и другите му публикации от 40-те години.

Въпреки че, особено в началото, едва ли е имал голяма свобода да избира, Христофоров успява първи да запознае българската публика с няколко класици на английската литература като Хенри Фийлдинг и Джеймс Джойс, да преведе ключови творби на познати значими автори (Емили Бронте) и някои от класиците на високата популярна литература - Джером К. Джером (1964), Джек Лондон, които са му близки по един особен начин.

Важно е да се забележи, че Христофоров въвежда в българската култура един и до днес не толкова популярен у нас английски класик от първа величина като Фийлдинг, който му е близък най-малкото по ироничния дух на повествованията му. Вероятно закономерно, на български е преведен не първо шедьовърът „Том Джоунс”, а един от по-кратките романи – „Приключенията на Джоузеф Андрюз и на неговия приятел господин Абрахам Адамз”, всъщност първият му публикуван роман.

Х. Фийлдинг едва ли е автор, на когото преводачът може да разчита за постоянен доход от преиздания. По-различен е случаят с други значими писатели, към които Христофоров се насочва – Ем. Бронте, Дж. К. Джером, Дж. Лондон. Техните произведения, преведени от Христофоров, се радват на няколко издания. Сред популярните през 60-те години книги е и съставения от Христофоров сборник „Седем разказа за седемте океана” (Варна, Г. Бакалов, 1966, 2 изд. 1980), който включва произведения от седем автори, като пет от тях са преведени от Христофоров (Франк Стоктън, Уилям Скорзби, Стийвън Крейн, Е. А. По и Дж. Конрад), а другите – от Тодор Вълчев (Дж. Лондон) и Невена Розева (Х. Мелвил), като при Мелвил съставителят е използвал глава от публикувания превод на „Моби Дик”.

Христофоров е редактор и на „Старецът и морето” (Хемингуей: 1958), като не случайно споменава това, когато пише различни служебни документи за себе си. Връзката на един от разказите му със „Старецът и морето” е много особена, а евентуалната по-обща близост между двамата автори заслужава отделно разглеждане, което трябва внимателно да избегне заплахата от увлечения и свръхинтерпретация. Същото в пълна сила се отнася и до превода му на „Дъблинчани” от Дж. Джойс.

* * *

Литературната ерудиция на Христофоров, икономист по образование и професия, се разкрива и в няколкото предговора (Дж. Филдинг, Дж. Джером, „Седем разказа за седемте океана”) и в инцидентните му кратки статии по повод юбилей на големи автори, преди всичко английски - Текери (Христофоров: 1969), Шекспир (Христофоров: 1946; Христофоров: 1964). От тези текстове, както и от преводите му, могат да се извадят отделни оценки и тези, зад които може да се потърсят представите на Христофоров за литературата.

Малко парадоксално, въпреки трайният интерес на Христофоров към Шекспир, трудно могат да се забележат някакви връзки с творчеството на великия драматург. Явно по време на престоя си в Англия Христофоров е възприел някои „иконоборчески” идеи в представянето на Шекспир и държи да ги съобщи на българските читатели:

Един най-обикновен човек, по-скоро въздържан, отколкото експанзивен, нито въздържател, нито гуляйджия, безразличен като съпруг, доста нехаен като баща, привързан към потомство и родители само доколкото е нужно за еснафското благополучие на рода. Той пише за пари, без поглед в бъдещето, и престава да твори, щом става собственик на най-голямата къща в родния си град. Заветната му мечта е да получи, макар и чрез измама, благороднически герб! (Христофоров: 1964.)

Подобни иконоборчески идеи не са чужди на Христофоров при представянето на мацакурци, а и въобще на българската действителност в много от неговите творби.

В предговора към „Трима души в една лодка”, датиран „Говедарци, октомври 1963 г.”, Христофоров извежда на преден план ироничното отношение към пуританите (което не е чуждо и на Шекспир) и защитава този „опак писател” от обвинения, изречени или въобразени (всъщност една позната реторична стратегия):

За пуританите в литературата (пък и в живота) смехът на Джером е глупав, а неговия стил – невъзможен [...] ала и кривата пунктуация, и необичайните прилагателни, и странно подредените наречия хващат окото на читателя и то леко примигва от удоволствие, съзряло хумора в тях. И Джером е доволен, защото тъкмо такава е била и целта му. Но той не забравя и пуританите. На всеки две-три глави ще отдели и за тях по една-две страници, написани изискано, с почти съвършено изящество, колкото да им покаже на какво е способен. Това са най-често речни пейзажи, нарисувани с акварелна лекота. Те са истински поеми в проза! (Христофоров: 1980, 7.)

Определението „опак писател” укрепва предположението, че в някаква степен Христофоров се идентифицира с Джером и оправдавайки го, отвръща на (евентуални) критики срещу себе си. В „Мацакурци” повествователят на няколко пъти се определя като „опак човек”. Не знам доколко днешният читател е толкова екзалтиран от акварелните речни пейзажи на английския писател, но Христофоров несъмнено има желание да въведе подобни „поеми в проза”, само че планински, в своите повествования. Струва ми се, че и при него реалният читателски интерес е стимулиран от не толкова изящните иронични моменти в повествованието. Така или иначе, но забелязаното у Джером редуване на два типа повествователни езици несъмнено е приложено и у Христофоров.

Заедно с Джером Джером и Уилям Текери несъмнено е автор, до който Христофоров се чувства близък, и това е почти експлицитно заявено в послеслова към „Панаир на суетата”. Сред големите писатели, с които Христофоров се чувства близък, несъмнено се нареждат и някои от забележителните майстори от епохата на Просвещението. В този контекст не може да се пропусне превода на „Приключенията на Джоузеф Андрюз” от Х. Фийлдинг – един непознат на българския читател по това време английски класик. Може да се предположи, че инициативата за това издание е дошла от Христофоров, който се възхищава от иронията на Фийлдинг „към всички и всичко”, включително и към себе си. (Христофоров: 1956, 5.)

Явления, близки до „нехудожественото” писане на С. Луис може да открият не само като елемент от повествованието на Дж. Джером, но и в маниера на писане на Фийлдинг, Текери, а и на Джойс. Някаква далечна и условна връзка с Джойс може да се търси и по линията на изграждане на един цялостен (нео)митологичен свят, и то чрез разкази („Дъблинчани”), чрез преминаването на персонажи от един текст в друг. Всичко това, разбира се, има прецеденти и в българската литература.

По-различен вероятно е случаят с Ем. Бронте, но и тя едва ли е идеалният пример за „художествено” писане (в използвания в случая смисъл); друг е въпросът, че в „Иманяри” има опит да се навлезе в душевния живот на жената, като връзката с Ем. Бронте, разбира се, е доста условна. Към това може да се прибави, че повечето от тези автори (да не пропуснем и Волтер) са майстори на иронията, а и, заедно с Хемингуей, са настроени ако не подривно, то поне скептично към някакво съвременно им социално и/или литературно статукво.

* * *

Асен Христофоров може и да е писател по неволя, може и да избягва да говори за себе си като писател и дори да иронизира съсловието, но той всъщност държи да демонстрира своята литературна ерудиция. Това най-често става чрез пряко посочване на автори и персонажи от известни творби. В някои от неговите произведения персонажите обсъждат известни или не толкова известни автори и творби, в други повествователят директно въвежда сравнения с български или чужди образци. Например за колоритния бракониер Георги Жабата от „В дебрите на Рила” той пише: „От цялата му фигура лъхаше някаква спокойна, кротка самоувереност, която ми напомняше героите от популярните романи на Джек Лондон”. (Христофоров: 1968, 43.)

Сред английските автори от епохата на Просвещението, които са пряко споменати в произведения на Христофоров, е Томас Карлайл, българският писател дори посочва аналогия с неговото творчество. На други места става дума за Д. Дефо и „Робинзон”. Наред с това, в някои от произведенията на Христофоров могат да се открият белезите на един характерен за Просвещението повествователен модел, характерен за Филдинг и използван и от Текери – иронично повествование с множество, не винаги напълно праводоподобни епизоди, в които основният персонаж (понякога свързан с някаква важна философска идея) е подложен на специфична проверка. Такава е съдбата на Джоузеф Андрюс, на Робинзон, на Кандид, а и на Беки Шарп. Нерядко повествователя попада в непозната среда, която трябва да опише и осмисли („Персийски писма” на Монтескьо, „Sartor Resartus” на Т. Карлайл). Всичко това открито присъства в непубликуваната му повест „Хунияда”, а може да се открие и в други произведения на Христофоров.

Най-интересни за изследователя вероятно са повече или по-малко дискретно присъстващите интертекстуални връзки в произведенията на Христофоров и интересните му опити да създаде свои варианти на познати сюжети. Най-разгърнати са интертекстуалните реплики и диалози с творчеството на Ив. Вазов. При англоезичните автори като че ли най лесно се забелязват диалозите с Джером К. Джером, Т. Карлайл и Хемингуей. Възможно, но и рисковано, е да се търси близост с Дж. Лондон, Ем. Бронте, най-изкусителна е възможната близост с Джойс.

„Рибарска слука”, един от разказите в сборника „Планинари” (1959), може да се разглежда като своеобразна реплика към „Старецът и морето” на Хемингуей, Христофоров е редактор на първия български превод на творбата (Хемингуей: 1958). И в двата случая самотен възрастен рибар се бори с голяма риба и в крайна сметка губи, а повествованието е натоварено с много символика. Същевременно и разликите са значителни. Българският автор не само ситуира действието в различна, в известен смисъл противоположна среда (планина срещу морето у Хемингуей), не само смалява необикновената риба – при Христофоров тя е „дълга цели две педи”, но и въвежда други алюзии – рибарят маргинал нарушава постите и това кара друг персонаж – монаха Корнелий – да подхвърли нещо за наближаването на второто пришествие.

* * *

Пътеписна книга на Христофоров „Трима с магаре из Рила” (1963) излиза почти едновременно с превода му на „Трима души в една лодка” (1964) и следва модела, въведен от Дж. К. Джером – трима приятели тръгват на пътешествие в родната страна (а не в чужбина) и попадат в поредица от комични ситуации, свързани с общуването с местните хора и с техния бит, с храната и живота сред природата и пр. Един от запазените ръкописи на Христофоровата творба има подзаглавие „Несериозен пътепис за сериозни хора”, което е близко до стила на английския писател. В българския вариант тримата приятели са писателят, от чието име се води повествованието, журналистът Румен и счетоводителят Жорж. 7 И тримата са градски хора, подобни персонажи присъстват и в други мемоарни текстове на Христофоров, но те винаги са в периферията на повествованието.

От друга страна, книгата на българския автор съвсем не е вариация на популярната английска творба, в някои отношения двете са дори противоположни. Христофоров успява да извлече повествователния модел от известната творба и не просто да го транспонира, да го адаптира към българската среда, но и да насочи иронията към други обекти.

В случая Дж. К. Джером несъмнено е по-остър сатирик, той съзнателно въвежда различни исторически епизоди и фигури, свързани с местата, през които неговите герои минават по Темза от Лондон до Оксфорд. Христофоров практически избягва историческите отклонения, а когато ги въвежда в други творби, те са свързани с по-скоро битови страни от миналото; липсват и търсените от Джером аналогии и контрасти, които представят в комична светлина и миналото, и настоящето (за Джером то е края на ХІХ в., ще рече Викторианска Англия). В „Скици из Лондон” може да се открие едно историческо пояснение в духа на Дж. Джером – кратко споменаване на битката при Хейстингс, когато повествователят пристига тук на курорт. При Христофоров са много по-малко и анекдотичните истории от миналото на персонажите или разказвани от тях.

Въпреки че имат немалък опит в туризма, англичаните са представени като крайно непохватни и неподготвени за срещата с всъщност не чак толкова дивата природа, те са обрисувани като дендита, които задължително правят обратното на всяко смислено действие, което им се налага да извършат. Туристите от София се сблъскват с все пак по-сурова природа, но пък се държат доста по-адекватно. Може би защото хуморът на английския автор е на ръба на гротеската, докато при българския той е доста по-мек и добродушен.

Иронията на Христофоров, неговите критики, вторият план на творбата му всъщност говорят за съвсем друг тип явления, които са доста по-взривоопасни от остроумията на Дж. Джером. И тук е представена и раздялата с Университета, не липсват и други завоалирани критики към тогавашния режим в България.

Книгата се радва на значителен читателски интерес, а и критиката е благосклонна. Интересна е положителната рецензия на Ат. Славов, който предпочита да не търси сравнения с чужди образци, а да се върне към предишните книги на Христофоров, които цени високо. (Славов: 1963, 221-223). Години по-късно, вече като емигрант, Ат. Славов ще представи Ас. Христофоров в малко по-различна светлина, ще го види като част от споделяния от двамата, а също и от Цв. Стоянов, Вл. Свинтила и др. стремеж да се европеизира българската литература. (Славов 1992, 161-165.) Конкретният повод е превод на „Студеният дом” на Дикенс, осъществен от Славов и Цв. Стоянов под редакцията на Христофоров и в неговата вила в Говедарци. В този стремеж, наред с преводите и възприетото от Х. Фийлдинг, У. Текери, Дж. Джойс се вписва и „туристическото магаре” на Ас. Христофоров, което се родее с кучето на Дж. К. Джером.

Нещо подобно ще напише и Вл. Свинтила по повод „Мацакурци” след повече от три десетилетия:

Стана така, че този лондонски възпитаник, този тънък интерпретатор на английския ХVІІІ в., създаде една от най-интересните народопсихологически книги – „Вуцидей”. Професорът, икономистът, лондонският денди показа един вкус към шопите и тяхната душевност, каквито рядко се появяват в литературата ни. Книгата ние посрещнахме с ентусиазъм. Цветан Стоянов я четеше на висок глас в „Бамбука”. (Свинтила: 1990).

Мемоарните текстове на Христофоров далеч не са само повествование за авторовите премеждия сред мацакурците. В тях също могат да се потърсят различни интертекстуални връзки и/или типологически сходства. Принудителното оттегляне от градския живот в Бърлогата край Говедарци, което заема централно място в големият автотекст на Христофоров, може да бъде съпоставено с прочутия роман „Уолдън или живот в гората” от Хенри Дейвид Торо. Американският класик и малко известният дори на сънародниците си български писател са твърде различни, така, както са различни и причините за тяхното бягство от цивилизацията. Различна е философията им, патосът на техните творби, стилът им. И все пак, струва ми се, българинът е търсил диалог с големия автор.

Ръкописът „Последните мацакурци. Летописни бележки за едно бивше царско село” (НЛМ, Инв. № а2881/88.) не е датиран. Тематично творбата е част от своеобразния цикъл за Говедарци, а жанрово се приближава до „Хунияда” - другата пародийна хроника. Сюжетът свършва преди 1956 г., нищо не подсказва за следващите събития, поне не в запазения текст. Това необикновено произведение като че ли обединява различните посоки, в които се развива творчеството на Христофоров и влиза в крайно интересни междутекстови връзки с „Мацакурци”, недвусмислено заявени и чрез заглавията, в които присъстват варианти на непопулярното неофициално име на Говедарци, превърнало се в запазена марка на писателя, а, според някои - и в нарицателно.

Една на пръв поглед случайно подхвърлена реплика в предговор към „Панаир на суетата” от Текери, при това не съвсем точна, като че ли намеква за идеята, която води Христофоров при написването на хрониката:

И Дикенс, и Текери предприемат по две обиколки из Америка, където четат откъси от книгите си и изнасят различни беседи. След огромният успех на своята „Хумористична история на Англия” Текери говори в Америка върху царуването на четиримата Джорджиевци в Англия. Междувременно той е написал и весели епитафии за тези английски крале. (Христофоров: 1969, 857-8).

У. М. Текери не е автор на книга с подобно заглавие. При първата си обиколка из Щатите (1851) той говори за английските хумористи от ХVІІІ в., лекциите му са събрани в книгата The English Humorists of the Eighteenth Century (1853). При втората обиколка (1855-1856) изнася лекции за „четиримата Джорджиевци”, които също са публикувани - The Four Georges(1860). Христофоров може би цитира по памет и затова неволно променя заглавието на първата книга и го смесва с проблематиката на втората. Грешката може да е породила (или да е породена от) собствената му идея да напише пародийна история. Е, не на една империя, а на едно село. Но пък това село се оказва свързано с Рилския манастир, а и с последните двама монарси на България.

* * *

Друга непубликувана и недатирана творба на Христофоров е „Хунияда. (съвременна хроника) от А. Г. Х.” (НЛМ, Инв. №а5225/93). В случая поставянето на инициали, а не на името на автора, не е случайно. „Хунияда” е напълно фикционално произведение, в което са вплетени много автобиографични и документални елементи. То написано от името на Абарамбо - зулус, който посещава България, и „редактирано” от българина професор Агехев, който носи много от чертите на Христофоров. (Името отпраща към инициалите на автора – А. Г. Х. (Асен Георгиев Христофоров.) Представени обикновено с прозвища, в повествованието са въведени редица важни фигури, предимно от политическия живот в България.

Историята на ръкописа е предадена в специален „Предислов от редактора”, в който е посочен и литературния образец – „прочутият ръкопис на професор Тойфелдрьок, открит навремето от англичанина Томас Карлайл и издаден с коментари на самия Карлайл в спретнато томче под надслов „Sartor Resartus”.

По повод романа „Sartor Resartus” някои изследователи изковават жанровото определение poioumenon, което означава специфично иронично преплитане на реално и фикционално. С този жанр са свързвани произведения на Л. Стърн, Вл. Набоков, С. Бекет, У. Голдинг, Дж. Фаулс, Салман Рушди и др. Струва ми се, че при Христофоров с не по-малко основание може да се потърси аналогия и с „Персийски писма” на Монтескьо. Карлайл е ценен от Христофоров автор, той го споменава в поне още една своя творба, като и там се визира „Sartor Resartus”. (Христофоров: 1970, 51)
Предложените примери не изчерпват възможностите за търсене на различни аналогии между творчеството на Ас. Христофоров и английската литература. Затова и ще завърша без обобщение, но с плахата надежда, че тези наблюдения могат да провокират и други да тръгнат в тази посока. Убеден съм, че си струва.

 

Цитирана литература

Бенадов, Х. Живот с превратности и радости. - Литературен фронт, г. ХХХVІІ, № 22, 28. 05, 1981.
Бронте, Ем. Брулени хълмове. Прев. Ас. Христофоров. София: НС на ОФ, 1957.
Джером, Дж. К. Трима души в една лодка (без да става дума за кучето). Прев. Ас. Христофоров, Варна: Г. Бакалов, 1964.
Звънчаров, Ив. Архивът на Асен Христофоров в Националния литературен музей. – Литературна мисъл, № 1, 2011.
Свинтила, Вл. Той трябва да внимава. 80 г. от рождението на Асен Христофоров. – Литературен форум, № 49, 6 декември 1990.
Славов, Ат. Отново в дебрите на Рила. (Трима с магаре...) - Септември, 1963, № 5.
Славов, Ат. С точността на прилепи. София: Български писател, 1992.
Фийлдинг, Х. Приключенията на Джоузеф Андрюз и на неговия приятел господин Абрахам Адамз. Прев. Ас. Христофоров. С., 1956.
Хемингуей, Ъ. Старецът и морето. Прев. Т. Атанасова, Б. Атанасов. Ред. Ас. Христофоров. София: Нар. култура, 1958.
Христофоров, Ас. Скици из Лондон. София: Хр. Г. Данов, 1945.
Христофоров, Ас. Театри за Шекспир в Лондон. – лист Шекспир, 1946, бр. ед.
Христофоров, Ас. Сонетите на Шекспир. – лист Шекспир, 1946, бр. ед.
Христофоров, Ас. Предговор. – В: Фийлдинг, Х. Приключенията на Джоузеф Андрюз и на неговия приятел господин Абрахам Адамз. Прев. Ас. Христофоров. София: Народна култура, 1956.
Христофоров, Ас. Уилям Шекспир. (1564-1616). – Театър, 1964, № 1-4.
Христофоров, Ас. В дебрите на Рила. 2 изд. София: Медицина и физкултура, 1968.
Христофоров, Ас. У. М. Текери и „Панаир на суетата” (послеслов). – В: Текери, У. М. Панаир на суетата. Прев. Н. Доспевска. София: Народна култура, 1969.
Христофоров, Ас. Откровения. (Поля, гори и хора). (Очерци). София: Медицина и физкултура, 1970.
Христофоров, Ас. Няколко дума за автора от преводача. – В: Джером, Джером. К. Трима души в една лодка (без да става дума за кучето). 3 изд. Варна: Г. Бакалов, 1980.
Христофоров, Ас. Избрани произведения и документи. Обща редакция и встъпителна студия Р. Аврамов. Т. 1-3. София: БНБ, 2010.
Христофорова, Л. Епизоди от един живот. – Пламък, 1991, № 2.

Фонд „Асен Христофоров” - ЦДА, ф. 782 К, оп. 2
Фонд „Асен Христофоров” – Национален литературен музей (НЛМ).
Млекарова-Бонева, Соня. Дипломна работа, 1986. - ЦДА, ф. 782 К, оп. 2, а.е. 4.

 

In: Peregrinations of the Text: Reading, Translation, Rewriting. Essays in Honor of Alexander Shurbanov. Sofia, Sofia University Press, 2013, p. 210-224. ISBN 978-954-07-3500-9

Бележки

1 Всички писма на Христофоров са цитирани по ЦДА, ф. 782 К, оп. 2.

2 Baroness Emmuska Orczy е авторка на популярни приключенски романи и пиеси, един от които е споменатия в писмото TheScarletPimpernel (Червеното огнивче). Сюжетът се развива по времето на терора след Френската революция, героят е сравняван със Зоро.

3 Francis Marion Crawford (1854 –1909) американски писател, станал известен с романите си с италиански сюжети. Христофоров споменава неговия роман „В кралският дворец” (In the Palace of the King, 1900).

4 Marie Corelli (1855 – 1924) популярна английска романистка. Споменаването и е придружено с не съвсем точното сравнение с друга „американска” писателка - Christie, от която Корели била по-известна. Може би става дума за Агата Кристи (1890-1976), която обаче също е англичанка.

5 Ludovic Halévy (1834 - 1908) е популярен френски писател, най-известният му роман е нравоучителният L'Abbé Constantin (1882), тази книга Асен изпраща на брат си.

6 При следващо споменаване на Б. Шоу Асен споделя, че пиесата TheDoctorsDilema не му е харесала.

7 Прототипите на героите от „Трима души в една лодка” са известни – Джордж Уингрейв, бъдещ шеф в банка Баркли, и Карл Хентшел, по-късно собственик на печатница. Персонажите в „Трима с магаре из Рила” също имат реални прототипи, поне единият - Георги Д. Петков – присъства в повествованието със собственото си име, той е приятел на Христофоров от времето на Робърт колеж.

Криейтив Комънс договор
Произведението произведение с автор Николай Аретов е лицензирано под Криейтив Комънс Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International договор.